Doručení ve speciálním termoboxu

Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Zásady zpracování osobních údajů, abychom vás jako své zákazníky informovali o tom, jak Mini Melts sp. z o.o. vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s prodejem našich produktů a poskytováním souvisejících služeb.

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE:

společnost Mini Melts sp. z o.o., se sídlem ul. Królowej Jadwigi 281, 30-234 Kraków, IČ: 6772404019, zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeného Státním soudním rejstříkem s číslem KRS: 0000621848 (dále jen „správce “), jejíž registrační spisy jsou zapsány Obvodním soudem pro Krakov – Střed v Krakově, 11. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku [tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

Osobní údaje

Informace a osobní údaje, které o vás shromažďujeme při vaší návštěvě stránek nebo při komunikaci s námi, mohou zahrnovat například:

 • vaše osobní údaje (Jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail)
 • v případě podnikajících osob IČ, DIČ (dále jen „osobní údaje“)
 • přihlašovací údaje k účtu – včetně údajů nutných k založení uživatelského účtu, např. uživatelské jméno, heslo a bezpečnostní otázka a odpověď;
 • IP adresa, informace o zařízení, pomocí nichž využíváte naše służby, provozní a lokalizační údaje,
 • údaje o vaší aktivitě na našich internetových stránkách.

zpracování Vašich osobních údajů pro účely plnění smlouvy (objednávky) je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany.

 

Soubory cookies pro on-line reklamu

Naše společnost shromažďuje informace o vašem používání našich stránek prostřednictvím cookies za účelem marketingu (při první návštěvě našich stránek máte možnost používání cookies odmítnout). Pokud takové zpracování neodmítnete, použijeme získané informace k analýze vašeho chování na našich webových stránkách.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Se zakázanými cookies však není možné vložit zboží na našem e-shopu do košíku a provést nákup, lze stránky jen prohlížet. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení.  Vámi poskytnuté osobní údaje může též správce poskytnout dále subjektům:

 • Předání údajů spojené s vyřízením objednávky v závislosti na výběru způsobu platby a dopravy může proběhnout se společnostmi:
  • olzalogistic.com, s.r.o., CZ01503057
  • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., CZ26087961
  • Paypal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko
 • Předávání údajů spojené s marketingovými službami:
  • Facebook Ireland Limited, IE9692928F
  • Google Ireland Limited, IE6388047V

Právním důvodem je zde plnění povinností z uzavřené smlouvy se subjektem údajů a dále též oprávněné zájmy správce či třetí strany. Nejsou předávány osobní údaje náležící do skupiny zvláštních kategorií osobních údajů.

Mini Melts sp. z o.o. může zpracovávat i další (rozšířená) cookies např. pro účely cílení reklamy a marketingu, analytické a statistické účely. Svůj souhlas s budoucím použitím můžete kdykoli odvolat přímo ve vašem nastavení souborů cookie.

Pro zlepšení a optimální fungování našeho webu používáme následující poskytovatele:

 • Google Analytics, Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://policies.google.com/
 • Google Adwords, více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
 • Facebook Ads, více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://www.facebook.com/business/help/225009134722945https://www.facebook.com/business/gdpr,
 • Pluginy pro sociální sítě. K propojení našich webových stránek se sociálními sítěmi používáme také tzv. pluginy (dále jen „tlačítka“) sociálních sítí: Facebook, Google, Instagram.
 • Sociální média a jiné webové stránky. Pokud se zapojíte v rámci některého z našich Mini Melts profilů v sociálních médiích nebo kdekoliv, kde je společnost Mini Melts zastoupena na různých fórech sociálních médií, např. Facebook, Instagram, YouTube atd., měli byste se seznámit s nástroji poskytovanými těmito stránkami, které vám umožní rozhodovat o tom, jak budete sdílet osobní údaje ve svých profilech v sociálních médiích.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy.

Doba zpracování

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

Poučení subjektu údajů

Společnost Mini Melts sp z o.o. informuje své zákazníky, že mají právo:

 • získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování,  osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.
 • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.
 • v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů
nahoru
Obchod je v režimu zobrazení
Zobrazit plnou verzi webu
Sklep internetowy Shoper Premium